Kyl-och frysrum

Vi installerar kyl– och frysrum från ledande leverantörer i restauranger och storkök.

Kylrummen anpassas efter lokalerna och ansluts till centralkylaggregat.

 

Storkök

Centralkyla är den vanligaste lösningen för storkök med många kyl- och frysenheter. Vi gör kompletta lösningar med tex. värmeåtervinning för bättre driftsekonomi.

 

Blomsterkyla

Vi bygger kylrum med isolerglasdörrar i olika utföranden. Rätt klimat gör att blommorna håller sig fräscha längre.

 

Komfortkyla

Att hålla rätt temperatur i lokalerna ökar trivseln och välbefinnandet. Det är inte bara vi som mår bra av rätt temperatur utan även datorerna fungerar bättre.

 

Bil AC

Vi utför service och reparerar alla typer av billuftkonditioneringar i vår välutrustade fordonsverkstad.

 

Medlem i Kyl & Värmepumpföretagen