Värmepumpar Fastigheter

Vi projekterar och installerar värmepumpar i de flesta typer av flerbostadshus och industrilokaler. Driftsäkerhet och en god ekonomi kännetecknar IVT´s fastighetsvärmepumpar. Flera pumpar kan kopplas ihop och samköras upp till 500kW. Vi har installerat värmepumpar i ett flertal större fastigheter, kyrkor och skolor med mycket gott resultat.

 

Serie F är extremt tystgående och har en mycket hög verkningsgrad. Som fastighetsägare får du en modern värmepumpsanläggning som mer än halverar värmekostnaderna jämfört med el– och oljepannor. Värmepumparna är också ett mycket bra alternativ till fjärrvärme.

 

Återvinning av värmeenergin i frånluften kan vara en mycket lönsam affär för bostads fastigheter. I denna fastighet har Riddar Kyl monterat värmeväxlare i frånluftsfläktarna och med en värmepump återvunnit en stor del av energin som annars skulle ha ventilerats bort.

 

Riddar Kyl har projekterat och installerat en värmepumps-anläggning för uppvärmning av Montessoriskolan i Floda säteri.

 

Aspenkyrkan i Lerums församling är byggd på 70-talet och har haft direktverkande el-radiatorer för uppvärmning av totalt 800 M ². Riddar Kyl gjorde konverteringen till ett vattenburet system med radiatorer i verksamhetslokalerna och tystgående fläktkonvektorer i kyrksalen. En IVT bergvärmepump installerades och fem hål för bergvärme borrades i anslutning till byggnaden.

 

Lerums komun har som målsättning att bli Sveriges ledande miljökomun. Som en del i detta har Riddar Kyl fått i uppdrag att ersätta den direktverkande elvärmen mot miljövänlig bergvärme på Almekärrsskolan och Uddaredsskolan. De låga driftskostnaderna ger en god totalekonomi förutom miljövinsterna.

 

Almekärrsskolans 2 500 m² värms numera upp av två bergvärmepumpar med tio energihål.

 

Uddaredsskolans elradiatorer har ersatts med lagrad solenergi i form av bergvärme.

 

 

Kontakta oss för fler referensobjekt.