Miljö

Vårt miljöengagemang inom företaget har inneburet att vi har miljöcertifierat oss, vilket innebär att vi har en ständig strävan att arbeta aktivt för miljön. Men det viktigaste är att våra värmepumpar har genom åren kraftigt sänkt energiförbrukningen för våra kunder och därmed förbättrat miljön. En väl fungerande kylanläggning är också ett sätt att spara energi och miljö, ofta kan man "återanvända" energin som går åt att producera kyla i form av värme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alingsås

AlingsåsAlingsås Värme och Kyla är vår verksamhet i Alingsås. Verksamheten består av installation och service av värmepumpar och kylanläggningar. Vår lokala anknytning tillsammans med vår kompetens har genom åren skapat en god inomhusmiljö med goda besparingar för våra kunder. Kyla för kommersiellt bruk, storkök, restauranger, butiker, kontor och industri är en stor del av vår verksamhet. Vår lokal i Alingsås ligger centralt placerad på Stråhles Alle´ 1 med kontor och utställning av IVT värmepumpar

 

Vi är för närvarande 11 personer som arbetar i företaget och har 6 servicebilar i vår verksamhet Vi samarbetar även med flera bostadsrättföreningar där vi sköter service och underhåll på deras värmepumpar. En hög servicegrad och kunnig personal ger en bra ekonomi åt föreningarna.

 

Servicebilarna-saknas